Posúdenie spôsobu liečby

Potrebujete posúdiť Vašu liečbu? Využité našu službu:

 

Posúdenie liečby

 

Kontakt

Tel. 421 - 41 - 5110 557  

       421 - 41 - 5110 553

       421 - 41 - 5110 270

Fax: 421 - 41 - 7634 789 

vyletelka@nextra.sk

vyletelka@gmail.com

www.ozonoterapia.biz

Objednávanie pacientov

SONY DSC
MUDr. Juraj Vyletelka
Primár Neurologického oddelenia
NsP Žilina, ul.Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina

Slovenská republika
 

Objednávanie prebieha na uvedených emailových adresách a tel. čislach:

E-mail: vyletelka@nextra.sk

E-mail: vyletelka@gmail.com

Tel.: 421 – 41 – 5110 557

Tel.: 421 – 41 – 5110 553

Tel : 421 – 41 – 5110 270

Fax: 421 – 41 – 7634 789

Pred objednaním na terapiu musí mať pacient odporúčanie od svojho ošetrujúceho neurologa na operačný zákrok (po vyčerpaní minimálne 6 týždňovej konzervatívnej liečby).

Toto odporúčanie spolu s výsledkami CT a/alebo MR vyšetrení odošle pacient faxom alebou poštou na horeuvedenú adresu.

Po zhodnotení týchto podkladov bude pacient splňajúci indikačné kritéria objednaný na liečbu ev. objednaný na konzultáciu.

Jazykové verzie
  Slovenská verzia   Anglická verzia
Účinky ozónoterapie

Účinky ozónoterapie

  • Analgetické účinky
  • Protizápalové účinky
  • Odstránenie opuchov
  • Protinádorové účinky
  • Zvyšuje imunitu 
  • Antibakteriálne
  • Protivírusové
  • Protiplesňové účinky
  • Zlepšuje prekrvenie 


Objednávanie pacientov

Objednávanie pacientov