Posúdenie spôsobu liečby

Potrebujete posúdiť Vašu liečbu? Využité našu službu:

 

Posúdenie liečby

 

Kontakt

Tel. 421 - 41 - 5110 557  

       421 - 41 - 5110 553

       421 - 41 - 5110 270

Fax: 421 - 41 - 7634 789 

vyletelka@nextra.sk

vyletelka@gmail.com

www.ozonoterapia.biz

Ozónová terapia

Ozónová terapia predstavuje jednu z možnosti miniinvazívnej injekčnej liečby. Jedná sa o liečbu tzv. “medicínskym ozónom” čiže zmesou ozónu a kyslíka v presne stanovenej koncetrácií a objeme. Pri ozónoterapii sa využívajú terapeutické účinky zmesi ozon-kyslík v bezpečných koncentráciách  10-30 ug/ml.

Ozónová terapia

Efekt ozónu na rôzne komponenty koreňovej bolesti:

Ozón po aplikácii pôsobí jednak na poškodenú medzistavcovú platničku,a jednak na poškodený nervový koreň.Dochádza k uvolneniu vody z jadra platničky,čím sa zmenší objem vyklenujúcej sa platničky a tým aj tlak na nervový koreň.Ozon má však aj analgetický,protizápalový a protiopuchový efekt na nervový koreň čo vedie k bezprostrednemu zmierneniu bolesti.

Techniky aplikácie zmesi O2-O3

paravertebrálna “klasická” aplikácia – ide o aplikáciu zmesi kyslík-ozón do podkožia, svalu a svalovej fascie v úrovni poškodenej medzistavcovej platničky
intraforaminálna aplikácia – ide o aplikáciu zmesi kyslík-ozón do otvoru ktorým vystupuje nervový koreň z chrbticového kanálu
intradiskálna aplikácia – aplikácia zmesi kyslík-ozón priamo do medzistavcovej platničky

Chemonukleolýza zmesou kyslík-ozón sa vykonáva ambulantne,pacient je po zákroku sledovaný 2 hodiny, potom odchádza do domáceho liečnia.Po niekoľkých dňoch zahajuje rehabilitačnú liečbu. V prípade neúspechu ev.len čiastočnému efektu je možné terapiu v priebehu mesiaca opakovať.
Táto liečba s pomerne vysokou úspešnostou ( 70-80% ) má oproti operačnému zákroku výhodu aj v tom, že je podstatne kratšia následná fáza rekonvalescencie, je menej traumatizujúca pre pacienta, skracuje sa práceneschopnosť,odpadajú komplikácie, ktorými je až v 15-20% zaťažená operačná liečba (recidívy hernie, instabilita, pooperačné zrasty, infekcie disku), a je podstatne finančne menej náročná.

Indikácia a kontraindikácia liečby, komplikácie

Indikácie:

pri vyklenutí medzistavcovej platničky ( C,Th,L ), ak nedochádza po 6 týždňoch konzervatívnej liečby k zlepšeniu a klinický nález koreluje s výsledkami CT/MR vyšetrení

Kontraindikácie:

 • tehotenstvo
 • zvýšená činnosť štítnej žľazy
 • závažné ochorenia srdca
 • hypertenzia
 • poruchy zrážanlivosti krvi

Komplikácie:

 • pri vpichu ihly: – krvná zrazenina, podráždenie nervového koreňa
 • prechodné zvýraznenie pôvodnej bolestivej symptomatiky
 • vagová reakcia – potenie, hypotenzia, spomalenie akcie srdca, poruchy frekvencie srdca

Stav pred liečbou

 pred liečbou obr.1Hernia disku obr.1 pred liečbou

pred liečbou obr.2Hernia disku obr.2 pred liečbou

pred liečbou obr.3Hernia disku obr.3 pred liečbou

Stav po aplikovaní ozónovej terapie

po liečbe obr.4Hernia disku obr.4 po liečbe

po liečbe obr.5Hernia disku obr.5 po liečbe

po liečbe obr.6Hernia disku obr.6 po liečbe

Obrázky pred a po liečbe

l1

2

3

Jazykové verzie
  Slovenská verzia   Anglická verzia
Účinky ozónoterapie

Účinky ozónoterapie

 • Analgetické účinky
 • Protizápalové účinky
 • Odstránenie opuchov
 • Protinádorové účinky
 • Zvyšuje imunitu 
 • Antibakteriálne
 • Protivírusové
 • Protiplesňové účinky
 • Zlepšuje prekrvenie 


Objednávanie pacientov

Objednávanie pacientov