Posúdenie spôsobu liečby

Potrebujete posúdiť Vašu liečbu? Využité našu službu:

 

Posúdenie liečby

 

Kontakt

Tel. 421 - 41 - 5110 557  

       421 - 41 - 5110 553

       421 - 41 - 5110 270

Fax: 421 - 41 - 7634 789 

vyletelka@nextra.sk

vyletelka@gmail.com

www.ozonoterapia.biz

Výsledky liečby

Pre odbornú verejnosť uvádzame niekoľko príkladov liečby našich pacientov pomocou ozónovej terapie. Na jednotlivých snímkach je zobrazený stav pred liečbou a po jej aplikovaní formou prezentácie.Úspešnosť ozónovej terapie je zdokumentovaná v prezentácií prednesenej na WFITN 2007,Peking, 9.-12.sep.2007

Výsledky ozónovej terapie pri liečbe krčných diskových hernií – sledovanie 50 pacientov

Úspešnosť liečby hernie disku

( hodnotené podľa MacNabovej škály )
-liečba bola aplikovaná u viac ako 50 000 pacientov
-75-80% v L oblasti
-80-90% v C oblasti

– Bonetti (kompletná úprava 86,1%,parc.úprava 13,9%)
– Fabris 1082 pac.( 80% kompletná úprava, u C chrbtice 87,5%)
– Alexandre 6665 pac. ( kompletná úprava 80,9%,parcialná 12,4%, CT nález u 41%    pacientov redukcia objemu hernie, u 37% kompletná eliminácia hernie)
– XF.HE 258pac. (62% kompletná úprava,parcialná u 15,1% pacientov)
– Mazzo 1063 pac. (kompletná +parc.úprava u 78% pacientov)
– Byung-Chan 292pac. (kompletná úprava 88,2%,MR redukcia objemu u 78,3%)
– Kumar 25 pac. (kompletná úprava u 88%)
– Andreula 1300 pac. (kompletná + parc.úprava 85%,FBSS 54%)

Úspešné vyliečenie nášho prvého pacienta
(po jednej aplikácii zmesi O2/O3)

* Kliknutím na obrázok sa zobrazí jeho zväčšenina

Stav pred liečbou hernie disku

 pred liečbou obr.1Hernia disku obr.1 pred liečbou

pred liečbou obr.2Hernia disku obr.2 pred liečbou

pred liečbou obr.3Hernia disku obr.3 pred liečbou

Stav po liečbe hernie disku

po liečbe obr.4Hernia disku obr.4 po liečbe

po liečbe obr.5Hernia disku obr.5 po liečbe

po liečbe obr.6Hernia disku obr.6 po liečbe

Jazykové verzie
  Slovenská verzia   Anglická verzia
Účinky ozónoterapie

Účinky ozónoterapie

  • Analgetické účinky
  • Protizápalové účinky
  • Odstránenie opuchov
  • Protinádorové účinky
  • Zvyšuje imunitu 
  • Antibakteriálne
  • Protivírusové
  • Protiplesňové účinky
  • Zlepšuje prekrvenie 


Objednávanie pacientov

Objednávanie pacientov