Posúdenie spôsobu liečby

Potrebujete posúdiť Vašu liečbu? Využité našu službu:

 

Posúdenie liečby

 

Kontakt

Tel. 421 - 41 - 5110 557  

       421 - 41 - 5110 553

       421 - 41 - 5110 270

Fax: 421 - 41 - 7634 789 

vyletelka@nextra.sk

vyletelka@gmail.com

www.ozonoterapia.biz

Úvod do problematiky

Ozónová terapia diskových hernií

Bolesti v chrbtici s / bez vystreľovania do končatín postihujú 80% populácie aspoň 1 krát za život. Sú hlavnou príčinou práceneschopnosti s významným dopadom na celkové náklady za zdravotnú starostlivosť.

90% pacientov s bolesťami v chrbtici sa uzdraví spontánne za pomoci konzervatívnej liečby. U ostatných 10% pacientov je najčastejšou príčinou neúspechu liečby vyklenutie /hernia/ medzistavcovej platničky.

U nás je stále tzv.zlatým štandardom pri neúspechu konzervatívnej liečby operačný zákrok. Vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch narastá počet publikácií o neúspechoch operačnej liečby, zameriava sa pozornosť na minimálne invazívne liečebné metody,ktoré majú dobrý klinický efekt v kombinácii s dobrou toleranciou a nízkou cenou.

V súčasnosti sa medzi tieto metodiky zaraďujú minimálne invazívne perkutánne injekcie (chemonukleolýza) jednak s použitím chymopapainu (Smith, USA, 1963) alebo s pouzitím medicinálneho ozónu (Verga, Taliansko, 1989).

Chemonukleolýzou medicinálnym ozónom bolo liečených už viac než 50 000 pacientov, pričom publikované súbory pacientov vykazujú až 70-80% úspešnosť tejto liečby.

 

CT pracovisko

CT pracovisko
Skiaskopické pracovisko s C-ramenom

Skiaskopické pracovisko s C-ramenom

Jazykové verzie
  Slovenská verzia   Anglická verzia
Účinky ozónoterapie

Účinky ozónoterapie

  • Analgetické účinky
  • Protizápalové účinky
  • Odstránenie opuchov
  • Protinádorové účinky
  • Zvyšuje imunitu 
  • Antibakteriálne
  • Protivírusové
  • Protiplesňové účinky
  • Zlepšuje prekrvenie 


Objednávanie pacientov

Objednávanie pacientov